Cart 0

Politik Islam - Wahyu, Impian atau Realiti?

RM 35.00


Author: Alaiddin Koto, Sayed Agil Husin Al Munawar, Wan Zahidi Bin Wan Teh, Alise Nor Abdul, Sudirman M. Johan & Norarfan Zainal

Kelahiran buku Politk Islam: Wahyu, Impian atau Realiti? ini sebagai satu sumbangan memikir-ulang pengalaman-pengalaman sejarah perpolitikkan Islam bagi membolehkan satu bentuk idea atau kerangka politik Islam dapat ditempa kembali dalam perspektif yang lebih menepati dengan situasi dan keperluan semasa umat Islam. Persoalannya, sama ada sistem itu sepenuhnya telah ada dalam kanvas teologi ataupun adaptasi nilai-nilai agama secara menyeluruh, mendalam dan lestari adalah sangat tertakluk kepada apa yang perlu dilalui dalam situasi dunia saling berhubung dan bergantung, atau dikenali sebagai 'borderless world'.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment