Cart 0

Perukunan Sembahyang- Haji Abdul Rasyid Banjar

RM 13.00


Kitab “Perukunan Sembahyang” ini adalah kitab yang sangat mahsyur di alam Melayu dan sering dijadikan rujukan dalam amalan seharian. Hasil karya Haji Abdul Rasyid Banjar ini merupakan syarah bab solat yang diambil daripada kitab asal karangan Syeikh Muhammad Arsyad Banjar.

Buku ini membahaskan tentang perkara-perkara asas yang diwajibkan oleh agama yang wajib dilaksanakan Mukallaf dalam kehidupan seharian mencakupi rukun Iman (tauhid), rukun Islam (fekah) serta ilmu Tasawuf.

Justeru, buku ini amat sesuai dijadikan panduan hidup dalam mempelajari ilmu fardu ain kerana kandungannya yang lengkap disertakan beberapa doa, kaifiat dan amalan untuk dijadikan bekalan di dunia dan akhirat.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment