Cart 0

Pengenalan Koperasi- Idris Ismail

RM 9.90


Sinopsis:

Buku ini ditulis oleh dua tenaga kerja akademik Mktab Kerjasama Malaysia (MKM) yang berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran dan perundangan koperasi. Kandungan buku ini meliputi bidang-bidang asas pengkoperasian sperti konsep, sistem pentadbiran, pengurusan dan isu-isu lain yang berkaitan koperasi.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment