Cart 0

Pengajian Sosial 2- Ismail Said

RM 20.00


Sinopsis:

Kegunaan buku ini adalah sama seperti buku Pengajian Sosial 1. Ia merupakan siri kedua atau sambungan kepada Pengajian Sosial 1. Kandungannya pula merangkumi Malaysia dan Isu-Isu Politik Antarabangsa, Perkembangan Institusi Kuasa, Struktur dan Pentadbiran, Peranan dan Tanggungjawab Individu Sebagai Ahli Masyarakat, Etnografi Semenanjung, Sabah dan Sarawak, Alam Sekitar Fizikal, Alam Sekitar Manusia, Alam Sekitar: Kemahiran Amali dan Prinsip Ekonomi.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment