Cart 0

Pengajian Sosial 1- Ismail Said

RM 17.90


Sinopsis:

Buku ini dihasilkan untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan Pengajian Sosial di peringkat Institut Pendidikan Guru terutamanya bagi pelatih-pelatih yang mengambil kursus ini sebagai subjek major atau minor. Penulisan buku ini dibuat dengan mengambil kira penekanan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pengajian Sosial, Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia. Setiap tajuk memberi fokus dan penekanan khusus berdasarkan kepada kurikulum Pengajian Sosial program Persediaan Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah. Buku ini boleh dijadikan teks asas kepada pelajar-pelajar Pengajian Sosial di semua Institut Pendidikan Guru. Kandungan buku ini mengandungi pengenalan kepada Pengajian Sosial, Sejarah Malaysia, Ketamadunan Manusia, Alam Sekitar Fizikal, Alam Sekitar Manusia, Ekonomi Malaysia, Pembinaan Negara Bangsa dan Kajian Luar.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment