Cart 0

Pengajian Malaysia dan Kenegaraan- Mohd. Kamal Kamaruddin

RM 14.90


Sinopsis:

Buku ini mengandungi 12 topik yang meliputi pelbagai aspek seperti yang digariskan di dalam sukatan pelajaran pengajian Malaysia. Kandungan buku ini telah disusun dan ditulis dengan ringkas tetapi padat dan terkini serta menepati kehendak sukatan mata pelajaran tersebut. Kandungannya disusun sedemekian rupa bertujuan mempermudahkan para pelajar memperoleh maklumat lengkap dan tepat tentang negara Malaysia daripada sudut sejarah, politik dan pentadbirannya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment