Cart 0

Penerbitan Majalah di Malaysia: Isu-Isu dan Cabaran- Hamedi Mohd Adnan

RM 16.00


Buku ini membincangkan pelbagai aspek dalam dunia penerbitan majalah di Malaysia, khususnya yang bersangkutan dengan penerbitan majalah dalam Bahasa Melayu. Perbincangan dlaam buku ini bukan sahaja ditumpukan kepada aspek editorial majalah, malahan aspek sirkulasi dan periklanan.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment