Cart 0

Pendidikan Literasi Bahsa Melayu: Strategi Perancangan dan Pelaksanaan- Mahzan Arshad

RM 20.00


Sinopsis:

Pendidikan Literasi Bahasa Melayu: Strategi Perancangan dan Pelaksanaan membincangkan isu tentang mutu dan kemantapan kandungan dalam menyusun strategi perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran literasi bahasa Melayu. Bertepatan dengan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan bahasa yang dinamik, penulisan ini berteraskan kajian yang dijalankan di sekolah dan bersesuaian dengan perubahan yang berlaku buat masa kini. Buku ini juga membicarakan masalah yang berlaku dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran literasi bahasa sehingga mengakibatkan matlamat dan objektif pengajaran yang ditentukan tidak kesampaian pada akhirnya. 

Di samping itu, buku ini membincangkan dengan mendalam tentang kandungan pengajaran yang relevan dengan keperluan semasa yang perlu dihidangkan kepada pelajar di sekolah bagi menjadikan mata pelajaran ini sebagai satu mata pelajaran yang kekal pentingnya dalam sistem pendidikan negara. 

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment