Cart 0
pendidikan

Pendidikan Islam untuk Anak Perempuan oleh Abu A'isy Abd Al Mun'im Ibrahim (FREE SHIPPING)

RM 34.00


Hadith Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam
Tidak ada sesuatu yang lebih utama bagi orang tua untuk diberikan kepada anaknya, selain pendidikan yang baik kepada anaknya.
Hadith Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam
Pendidikan seseorang di antara kalian terhadap anaknya lebih baik daripada dia bersedekah setengah sha' setiap harinya kepada orang miskin.
Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu'anbu ,"Didiklah anakmu kerana kami akan ditanya tentang tanggungjawabmu, apakah sudah kamu ajari anakmu, apakah sudah kamu didik anakmu dan kamu akan ditanya kebaikanmu kepadanya dan ketaatan anakmu kepadamu."
Ketahuilah wahai para pendidik yang mulia, ulama salaf menganggap pendidikan sebagai kewajipan berat, sebagaimana solat, puasa an kewajipan-kewajipan agama lainnya. Oleh kerana itu, ketika bersungguh-sungguh terhadap hal-hal yang bersifat rukun dan fardhu, maka bersungguh-sungguh juga dalam hal pendidikan agar orang tua dan wali tidak mengaggap pendidikan sebagai hal yang sunnah dan dapat ditinggalkan seenaknya.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment