Cart 0

Pendidikan Islam Dinamika Guru- Ahmad Mohd Salleh

RM 17.60


Sinopsis:

Buku ini berdasarkan Sukatan Pelajaran Kursus Pengurusan Lepasan Ijazah Maktab-maktab Perguruan Malsyai 2001. Buku ini juga sesuai digunakan oleh para pelajar di Institusi Pendidkan Tinggi yang lain.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment