Cart 0

Pendidikan Anak- Anak Dalam Islam: Jilid 1- Syed Ahmad Semait

RM 56.00


Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam Jilid 1

Abdullah Nasih Ulwan

Penterjemah: Syed Ahmad Semait

Buku popular ini memberi petunjuk yang berkesan dan terperinci bersumber daripada Al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w. Kandungannya bertolak dari permulaan manusia mencari pasangan suami atau isteri, perkahwinan dan kemudian pembangunan keluarga dan penjagaan anak dari kecil hingga dewasa mengikut tuntutan syarak agar mencapai keridhaan Allah dan Rasul-Nya.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment