Cart 0
87d5a65e7dd9c209b54b4402a508b440

Pembelajaran Holistik (KSSR) Peta Minda Visual & Komik Pendidikan Islam

RM 19.95


  • Konsep fakta, idea dan nota penting dipersembahkan dalam bentuk Peta Minda Visual & Diagram yang menarik dan berwarna-warni.
  • Terdapat Komik yang menarik bagi membantu murid memahami dengan lebih pantas.
  • Mengandungi 208 m/s
  • Menepati Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP) untuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah (SILIBUS LAMA).
  • Mengikuti kandungan dalam Buku Teks.
  • Proses mengingat kembali lebih mudah.
  • Menggalakkan pembelajaran secara Holistik untuk merangsang minda dengan menghubungkaitkan maklumat bagi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment