Cart 0

Pembelajaran Holistik: KSSR Semakan- Tahun 4,5& 6

RM 25.95


Sinopsis:

  • Dipersembahkan dalam bentuk Peta Minda Visual, Diagram & Komik yang berwarna-warni dan menarik.
  • Menepati Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP) untuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
  • Menggalakkan pembelajaran secara Holistik dan merangsang minda dengan menghubung kait maklumat untuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
  • Mengandungi 96 m/s (88 m/s Peta Minda Visual, Diagram & Komik ; 8 m/s Praktis Sumatif)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment