Cart 0

Panduan Undang Undang Jenayah

RM 52.50


Mengandungi:

Kanun tatacara jenayah (Akta 593)

Kanun keseksaan (Akta 574)

Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 (Akta 676)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment