Cart 0

Nusamas :123 Karangan Solusi SPM- Khairuddin Ayip

RM 17.90


Sinopsis:

Karangan berdasarkan bahan rangsangan atau karangan berpadu bermaksud bahan untuk menulis karangan telah disediakan dan calon diminta mengembangan idea asas untuk menjadi sebuah karangan yang lengkap.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment