Cart 0

Nota Untuk Anakku - Edisi Kemaskini

RM 18.00


Buku ini sarat dengan nasihat seorang bapa terhadap anaknya dalam menempuh arena pembelajaran. Ia persis kepada buku Ayyuha al-Walad karya Imam Al-Ghazali yang menasihati kepada muridnya. Isi kandungan buku ini berkenaan amanah seorang bapa yang menekankan betapa pentingnya menuntut ilmu, menjaga adab, memelihara masa, berinteraksi dengan bersama rakan dengan sebaik-baiknya dan menghormati guru. Ia diperkukuhkan lagi tambahan suri teladan dan mutiara kata dari pujangga dan cendekiawan berkenaan dengan erti kehidupan. Buku ini diakhiri dengan doa untuk amalan para pelajar dalam menuntut ilmu. Justeru, buku ini amat sesuai dimiliki oleh pelajar bagi meningkatkan mutu pembelajaran mereka.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment