Cart 0

Muqaddam - Panduan Yang Efektif Membaca Al - Quran

RM 15.00


Mempunyai dua warna kulit buku.
Mempunyai penerangan huruf dan perkataan mengikut tertib.
Kebanyakan contoh-contoh ayat al-Quran diambil daripada juzuk 29 dan 30.
Ayat al-Quran menggunakan Rasm Uthmani khat baharu daripada Mujamma’ al-Malik Fahd.
Surah-surah lazim disertakan tajwid serta Wakaf & Ibtida’ berwarna mengikut garis panduan KDN.
Penerangan tajwid secara umumnya diambil daripada kitab al-Munir & Ahkam at-Tajwid oleh Jam’iyyah al-Muhafazhah ‘ala al-Quran al- Karim dan Ilmu Tajwid menurut riwayat Hafs ‘An Asim melalui Toriq Asy-Syatibiyyah oleh Surur Shihabuddin An-Nadawi Jilid 2.
Mendapat kelulusan semakan ayat al-quran daripada Kemnterian Dalam Negeri (KDN) bahagian Pengawaan dan Pelesenan al-Quran.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment