Cart 0

Mumtaz Dini:Al Talkhis Fi- Tingkatan 4

RM 13.90


Mumtaz Dini Al- Talkhis Fi Syarh Ibnu Aqil Tingkatan 4 ini dapat membantu murid mudah menguasai mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD). Selain daripada itu, buku ini juga sesuai dijadikan bahan bantu untuk mengulangkaji pelajaran secara efektif. Walaubagaimanapun, bahan yang disediakan  ini dilengkapi dengan infografik yang mampu membantu murid untuk lebih memahami tajuk pembelajaran.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment