Cart 0

Muhammad SAW Di Mata Kaum Orientalis - Tajuddin Bin Naufal (BUKU LAMA- HALF PRICE)

RM 24.50


Ajaran akidah Islam yang begitu sempurna menjadikan orang mengakuinya sebagai agama mulia. Sebab ia dibawa oleh seorang nabi agung dengan petunjuk kitab suci yang berisi kebenaran.

Banga barat sepakat bahawa Islam adalah agama dunia, sementara Muhammad saw adalah rasul kepada seluruh manusia. Al-Qur'an adalah petunjuk jalan keluar. Mereka juga sepakat bahawa perumpamaan peradaban Islam dengan peradaban yang lain seperti bulan dan bintang. Salah seprang presiden Amerika yang merupakan negara berkuasa mengakui hal ini dengan berkata:

"Sesungguhnya apa yang kita nikmati sekarang ini mengenai kemajuan peradaban tidak lepas dari bangsa barat Muslim masa lalu, Sebab mereka adalah orang yang pertama kali menentukan rumus keilmuan mengenai manusia, kedoktoran, perbintangan,kimia, sastera,akhlak dan lain-lain, kita juga tidak boleh melupakan bahawa ilmu hitung (hisab) dan ilmu jabar (matematik) juga berasal dari kaum Muslimin Arab."

Mari kita buka lembaran kitab ini, maka anda akan merasakan pengalaman yang mendalam, kecintaan dan ketakjuban tiada tara mengenai kebaikan agama Islam, nabi dan kitab suci Al-Qur'an. Semoga kita mendapatkan pelajaran darinya, jika kita benar-benar orang yang termasuk ulil albab.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment