Cart 0

Min Haqaaiq Al-Islam - Inilah Hakikat Islam [BUKU LAMA - HALF PRICE]

RM 32.40


Author: Prof Dr Muhammad Ghallab

Beberapa pendapat dan komen yang disampaikan orientalis telah menggugat naluri ke Islaman Professor Muhammad Ghallab untuk membuat pembetulan. Salah satu orientalis yang dijadikan bidikan pena Ghallab adalah Casanova, penulis buku sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam.

Tentu masih banyak Casanova-Casanova lain yang lebih buruk dalam menyampaikan pendapatnya tentang Islam, Nabi dan Al-Quran. Dan itulah kewajipan kita untuk membentangi agama ini dari serangan musuh, baik yang muncul dari dalam (kelompok liberal) atau dari luar (kaum orintalis)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment