Cart 0

Menyingkap Hukum Nyanyian - Ibnu Qayyim al-Jauziyah

RM 31.50 RM 52.00


Daripada sekian banyak kitab yang membahaskan tentang permasalahan nyanyian, kitab yang berjudul Kasyf al-Ghitha 'An Hukm Sama'al-Ghina

[Membongkar Polemik Sekitar Hukum Mendengar Nyanyian] sangat signifikan untuk menjadi bahan rujukan, setidak-tidaknya kerana dua hal:

Pertama kerana topik-topik pada setiap babnya sangatlah penting.Kedua,Imam Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyah, adalah seorang ulama yang kepakaran dan kedudukannya diakui oleh para ulama.

Dalam kitab ini Ibn Qayyim mendebatkan para ulama yang membolehkan nyanyian.Mereka terdiri daripada: Pertama golongan yang membolehkan nyanyian semata-mata kerana gemar terhadap perbuatan main-main [la'ib] dan perilaku sia-sia [lahw].Kedua mereka yang bukan hanya membolehkan namun juga menganjurkannya kerana mereka menganggap nyanyian adalah sarana untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah subhabahu wa Taala.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment