Cart 0

Mendidik Pelajar Berilmu - Siri Ilmu Tasawuf

RM 11.90


Mendidik Pelajar Berilmu - Strategi Menuntut Ilmu

 Hanya dengan ilmu sahaja kita akan dapat memahami dan menuruti jalan kenabian dan kerasulan. Orang-orang yang berilmu adalah hamba Allah Taala yang sejati yang dipilih-Nya untuk menerima risalah-risalah dan pengajaran-Nya. 

Hanya dengan ilmu hikmah itulah mereka akan menjadi lebih tinggi darjatnya daripada manusia yang lain. Ini kerana mereka mampu berhubung dengan Nabi melalui perasaan yang halus dan akal yang bijaksana. 

Buku ini disediakan untuk mereka yang ingin mengetahui dan mendalami cara atau strategi pemelajaran yang lebih berkesan serta adab-adabnya hasil daripada bimbingan guru-guru yang mursyid khususnya muda mudi dan tua muda yang mendalami ilmu dan amal agar memperoleh kenikmatan dan keredhaan Allah swt.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment