Cart 0

Matematik - Buku Latihan Tahun 2

RM 5.60


Kandungan: 

Unit 1: Nombor hingga 1000

Unit 2: Tambah, Tolak, Darab, dan Bahagi

Unit 3: Pecahan dan Perpuluhan

Unit 4: Wang

Unit 5: Masa dan Waktu

Unit 6: Panjang, Jisim, dan Isi Padu Cecair

Unit 7: Bentuk

Unit 8: Data

Praktis Sumatif

Jawapan

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment