Cart 0

Masa Peliharalah - Siri Inspirasi Hidup

RM 15.00


Masa boleh menjadikan sesebuah masyarakat dan negara maju terkehadapan dengan pembangunan high technology dan menjadi kuasa besar dunia. Penyusunan masa, time-management, quality times sangat penting untuk diwujudkan dalam diri setiap individu terutama bagi mereka yang ditaklifkan untuk memegang amanah dan tanggungjawab.

 Buku ini menceritakan:

 -Betapa masa sangat penting untuk diuruskan dalam kehidupan

 -Menganalisis kepentingan memelihara masa dari pelbagai sudut pandang sama Al-Quran, Al Hadis dan juga pada pandangan para Ulama’

 -Ia turut menyajikan pelbagai kisah-kisah yang sangat mengujakan tentang bagaimana tokoh-tokoh hebat dunia memelihara masa.

 -Mengandungi nasihat dan panduan yang sangat beguna dan praktikal untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. 

Selamat menikmati karya peulis yang sungguh menyegarkan ini!

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment