Cart 0

Maqasidul Ibadah

RM 13.00


Kitab Maqasidul Ibadah ini merupakan karangan ulama yang sangat masyhur iaitu Sultanul Ulama, Imam Izzuddin Bin Abdus Salam.

Kitab ini membincangkan mengenai Ibadat Solat, Puasa dan Haji serta menerangkan rahsia-rahsia dan Maqasid atau tujuan pensyariatan ibadat-ibadat tersebut. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyelami dan mendalami makna Ibadat Solat, Puasa dan Haji agar nyata dalam hati kita bahawa segala ibadat yang disyariatkan adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-Nya yang beriman.

Semoga kehadiran buku ini menjadikan kita lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadat dan berasa lazatnya sesuatu ibadat yang dilaksanakan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment