Cart 0

Makrifat Membentuk Sikap Kesolehan Amal - Syaikh al-Izz Bin Abdul Salam

RM 30.00 RM 75.00


Di antara kelembutan sifat Allah adalah, dia tidak memerintahkan sesuatu pun kepada hambaNya kecuali mengangdungi maslahat, sama ada untuk kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat atau salah satu di antara keduanya. Allah tidak melarang hambaNya terhadap sesuatu perkara pun kecuali mengandungi kerosakan baik di dunia atau di akhirat atau salah satunya.

Maslahat adalah kelazatan atau penyebabnya, kegembiraan atau penyebabnya. Kerosakan atau mafsadat adalah kepedihan dan penyebabnya dan kesedihan dan penyebabnya. Jika ada pekerjaan yang mencakup maslahat dan mafsadat hendaklah dipilih salah satunya. Kebaikan adalah mendapatkan masalalahat yang murni dan kuat dalam menolak mafsadat yang murni dan kuat.Kejahatan tercakup hanya untuk mencapai mafsadat yang murni atau kuat dan dalam mencegah kebaikan yang murni dan kuat.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment