Cart 0

Majmu Syarif Kamil 12x16 (Hardcover)

RM 12.50


Majmu Syarif ini berisi Kitab Surah Yasin yang dilengkapi dengan kumpulan doa-doa,dzikir, surah-surah dalam Al-Qur’an, tahlil dan Al-Asma-ul Husna. Majmu syarif ini menjelaskan tentang Fadilah Hari Jumat tentang keistimewaan hari Jumat di bandingkan hari-hari yang lainnya, Fadilah membaca Al-Qur'an, adab membaca Al-Qur'an dan menjelaskan bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

 Menjelaskan tentang keutamaan surah dan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di dalam Buku Majmu Syarif, fadilah berdoa dan berdzikir, adab berdoa dan berdzikir, menjelaskan tata cara berdoa, dan penatalaksanaan jenazah, menjelaskan bagaimana cara memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyalatkan jenazah dan menjelaskan tata cara salat jenazah, engiringkan jenazah dan memakamkan jenazah. Kitab referensi spiritual keluarga Muslim yang bisa di baca kapanpun dan di mana pun. 

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment