Cart 0

KSSM &SPM: Revisi Mobil- Tingkatan 4&5 (Dual Language Programme)

RM 22.95


Pocket Size (10x14.5cm)

Mengandungi 448 muka surat.

Mengikuti kandungan Buku Teks

  • Berkonsepkan "Pocket of Time"
  • Persembahan yang menarik
  • Menjimatkan masa
  • Tepat & Padat
  • Macam Guna Smartphone
  • Saiz Mobil
  • Boleh dibaca bila-bila masa
  • Mudah dibawa ke mana-mana
  • Ringan

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment