Cart 0

Komunikasi untuk Guru- Abdullah Hassan Ainon Mohd

RM 16.00


Sinopsis:

Buku ini merupakan panduan kemahiran berkomunikasi yang bersifat pragmatik. Ia mengandungi panduan praktikal dan teknik berkomunikasi dalam konteks bilik darjah dan kawasan sekolah. Guru-guru memerlukan panduan dan teknik ini bagi membantu mereka menjadi quru-quru yang lebih profesional dan berkesan dalam profesion perguruan. Buku ini ditulis untuk memenuhi keperluan masyarakat pendidik dan menerangkan kepada mereka apakah teknik yang salah dan yang betul apabila berkomunikasi dengan murid-murid. Teknik yang dibincangkan dalam buku ini adalah berdasarkan Ilmu Komunikasi Interpersonal yang telah disesuaikan dan difokuskan kepada komunikasi dalam bilik darjah antara guru dengan murid- muridnya. Gaya penulisan buku ini disesuaikan dengan keperluan pembaca umum agar ia dapat digunakan oleh sebanyak-banyak pengguna, bukan setakat guru- guru sahaja.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment