Cart 0

Kompas Hidup Bersyariat

RM 42.00


Islam adalah agama yang lengkap. Semua aspek kehidupan ada hukum-hukumnya. Bagaimana cara ulama menentukannya? Apakah kompas yang digunakan dalam membezakan mana yang wajib, sunat, harus, makruh dan haram?

Buku ini membicarakan mengenai Qawaid Fiqhiyyah atau kaedah-kaedah Fiqh yang digunakan oleh para ulama sebagai salah satu ilmu dalam menetapkan hukum. 300 aplikasi yang diberikan dalam buku ini melibatkan segenap aspek kehidupan termasuklah bidang-bidang berikut:

Ibadah

Jenayah

Mualamat

Perubatan

Munakahat

Sumpah

Persaksian

Pusaka

Pentadbiran

Manasik

Penyusuan

Wasiat

Taharah

Nafkah

Pemerintahan

Rampasan

Ganti rugi

Kejiranan

Pemburuan

Fiqh OKU

Sembelihan

Wadiah

Akidah

Dakwah

Sukan

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment