Cart 0
023.jpg

Siri Tasawwuf "Kitabu Ulil Amri" (Membongkar Rahasia Dalaman Diri Sufi) oleh Syeikh Hamzah Fansuri

RM 11.90


Dengan Iradat-Nya melalui Ilmu-Nya sendiri disandarkan kepada Qudrat-Nya , maka pena ini dapat mencoretkan segala ayat untuk menjelaskan Hayat-Nya jua. Melalui Kalam ini dapatlah menjelaskan Bashar-Nya dan meningati kembali di Alam Ghaib yang mana Sama'-Nya telah hampir pupus dan hilang lenyap oleh dinding / hijab zahir manusia, yakni jasadnya. Kitab ini diberi judul "Kitabu Ulil Amri", iaitu "Kitab Pemerintahan Diri" yang memperkenalkan Zat Allah, itulah yang "Disembah dan Dijujung" oleh segala makhluk yang wujud di dunia dan di akhirat terutama sekali kaum Islam.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment