Cart 0

Kisah-Kisah Tidak Sahih Di Meja Penceramah - PTS

RM 27.00


Menceritakan mengenai kisah-kisah nabi, sahabat dan ulama terdahulu yang perlu disemak semula kesahihannya. Menariknya, kisah-kisah tersebut popular dan selalu diulang kali dalam ceramah. Setiap kisah yang didatangkan di dalam buku ini akan disertakan sekali dengan hujah, dalil, pendapat ulama menyatakan bahawa kisah-kisah tersebut adalah tidak sahih.

Isi kandungan:

Kisah Rasulullah s.a.w. Dianiaya Oleh Jiran Yahudi
Kisah Penderhakaan Alqamah Terhadap Ibunya
Kisah Pertarungan Antara Rasulullah s.a.w. Denngan Rukanah Bin Abd Yazid
Adakah Umat Islam Berpuasa Ketika Perang Badar?
Kisah Tha’labah Bin Abd Al-Rahman
Umar r.a. Berhijrah Secara Terang-terangan?
Kisah Wanita yang Taatkan Sumai
Kisah Hindun Melapah Hati Hamzah
Usia Ummu Al-Mukminin Khadijah
Kisah Umar Al-Khattab r.a.Menanam Anak Perempuannya
Kalimah Ummati (Umatku) Sebelum Rasulullah s.a.w. Wafat
Kisah Umar Al-Khattab Dimarahi Isterinya
Kisah Pemberontakan Abu Sufyan r.a.
Fitnah Terhadap Uthman Bin Al-Affan r.a.
Kisah Al-Hassan Al-Basri Dengan Rabi’ah Al-Adawiyah
Kisah Taubat Malik Bin Dinar
Kisah Rabi’ah Al-Adawiyah dan Bapanya
Kisah Imam Malik dan Pemandi Jenazah Perempuan
Syair Abdullah bin Al-Mubarak Kepada Fudayl Bin ‘Iyad
Kisah Perebutan Perisai Antara Ali r.a. Dengan Zimmi (Yahudi)


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment