Cart 0
104104_f

Kisah-kisah Dalam Al-Quran

RM 69.00


Penulis telah melakukan proses sterilisasi (tashfiyyah) atas kisah-kisah qur’ani dari sumber-sumber yang tidak valid, dan inilah yang menjadi kelebihan utama buku ini. Di samping itu, buku ini masih memiliki sejumlah kelebihan lainnya seperti:

  • Kelengkapan kisah-kisah; meliputi bukan hanya kisah para nabi, tetapi juga kisah-kisah lain dari umat-umat terdahulu,
  • Buku ini disusun dengan merujuk kepada sekitar 50 buku sumber referensi lainnya.
  • Penulis menggunakan bahasa kekinian yang lebih mudah dipahami tanpa meninggalkan kedalaman ekplorasi makna hikmah, dan pelajaran di balik kisah-kisah.
  • Riwayat-riwayat penunjang yang dicantumkan sudah melalui verifikasi penulis buku ini.
  • Penulis melakukan tarjih (pemilihan pendapat yang kuat) atas hal-hal yang menjadi kontroversi di balik kisah-kisah. Namun, pada saat yang sama juga meinggalkan hal-hal kecil yang tidak esensial untuk didebatkan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment