Cart 0
Kifayatul-Ghulam

Kifayatul Ghulam Fi Bayani Arkani Al-Islami Wa Syurutihi

RM 16.00


Ini suatu risalah yang menyatakan hukum-hakam agama Islam yang membicarakan beberapa bab tertentu yang terdiri daripada bab yang menyatakan prihal najis, bab solat, zakat, puasa, haji dan umrah dan bab yang membicarakan hukum-hukum berkaitan nikah.

Di dalam risalah ini juga didatangkan bersama kitab berjual-beli yang membincangkan hukum-hakam jual-beli, dan juga kitab Faraid yang membicarakan hukum-hukum harta pusaka.

Semoga dengan kehadiran risalah ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam menjalani kehidupan harian berlandaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan, insya-Allah.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment