Cart 0

Ketetapan Seksa Kubur - Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi [HALF PRICE]

RM 20.00


Buku ini menjelaskan ketetapan seksa kubur. Ia meliputi dalil-dalil dari al-Quran dan hadis Nabi yang menuturkan tentang seksa kubur, soalan malaikat di dalam kubur dan juga hal lain yang berkaitan. Seksa kubur bagi orang-orang kafir dan balasan baik bagi kaum mukmin juga disebutkan dalam buku ini.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment