Cart 0

Kenegaraan Malaysia: Edisi Kedua

RM 35.90


Sinopsis:

Buku Kenegaraan Malaysia Edisi Kedua merupakan sebuah buku teks yang lengkap, kemas, padat dan menyeluruh bagi keperluan kursus Kenegaraan Malaysia di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Buku ini disusun berdasarkan silibus kursus yang ditawarkan di IPTA, iaitu salah satu kursus teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar. Selain IPTA, buku ini juga sesuai digunakan oleh para pelajar Tingkatan Enam yang bakal menduduki peperiksaan subjek Pengajian Am pada peringkat STPM, mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang mengambil kursus Pengajian Malaysia, guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), serta para pensyarah, guru dan orang ramai yang berminat mengukuhkan lagi kefahaman tentang latar belakang masyarakat dan sejarah pembinaan negara, sistem politik, pemerintahan dan pentadbiran, dasar-dasar utama, serta perkembangan semasa negara

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment