Cart 0

Kemahiran Konsultasi Guaman Dan Simulasi Perbicaraan

RM 29.50


Menggabungkan prinsip kemahiran advokasi dan litigasi yang sesuai untuk keperluan pelajar dalam bidang Undang-Undang di peringkat institusi pengajian tinggi. Buku ini memberi pendedahan tentang asas konsultasi guaman seperti konsep, elemen kemahiran, jenis-jenis kes yang memerlukan konsultasi guaman, kategori klien, dan proses-proses yang dilalui sebelum, semasa dan selepas konsultasi guaman.

Buku ini jiga membantu para pelajar untuk memahami teknik pengendalian konsultasi merangkumi persiapan sebelum, pengendalian semasa dan pengurusan pasca konsultasi, di samping mendedahkan jenis-jenis kesilapan yang lazim dilakukan sepanjang konsultasi guaman dikendalikan. Selain itu, buku ini trut menerangkan tentang simulasi perbicaraan iaitu kemahiran Advokasi PerbicaraanDalam Simulasi Perbicaraan kes (mock triual) dan Advokasi Rayuan dalam Simulasi Pendengaran kes Rayuan (mooting). Simulasi perbicaraan jenayah dan sivil turut diterangkan dengan padat, ringkas dan mudah difahami untuk para pelajar.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment