Cart 0

Keistimewaan Ilmu Akidah - Siri Ilmu Tauhid Dan Usuluddin

RM 9.90


Keistimewaan Ilmu Akidah - Mencakupi Akidah Dan Beberapa Masalah Seorang Ahli Sufi yang mendakwa bahawa dia telah melihatNya Swt dalam masa tidurnya telah ditanya : “ Bagaimana anda melihat-Nya?”. Maka dia pun berkata : “ Terpaling penglihatan mataku pada mata hatiku, maka jadilah sekalian aku penglihatan sehingga aku nampak mereka itu tidak seperti umpamanya sesuatu. – oleh Bajuri ‘Ala Kifayatil ‘Awan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment