Cart 0

Kanun Tanah Negara (Akta 828), Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah Terpilih

RM 45.00


Kanun Tanah Negara  (Akta 828)

Peraturan-Peraturan & Perintah-PerintahTerpilih Suatu Akta bagi meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan tanah dan pemegangan tanah, pendaftaran hakmilik kepada tanah dan urus niaga mengenainya dan pungutan hasil daripadanya dalam Negeri-negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dan bagi maksud-maksud yang bersangkutan dengannya.


Mengandungi:

Kanun Tanah Negara (Akta 828)

Perintah Wilayah Persekutuan (Ubahsuaian Kanun Tanah Negara) 1974

Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubahsuaian Kanun Tanah Negara) 2001

Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Kanun Tanah Negara) 2009

Perintah Kanun Tanah Negara (Ubahsuaian) 1997

Peraturan-Peraturan Kanun Tanah Negara (Tanah Bawahtanah) (Borang-Borang Permohonan) 1997

Perintah Kanun Tanah Negara (Ubah Suaian) 2014

Peraturan-Peraturan Kanun Tanah Negara (Tanah Bawah Tanah) (Kedalaman Minimum) 2017

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment