Cart 0

Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593) & Kaedah-Kaedah

RM 27.50


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment