Cart 0

Kamus KSSR BM-BI BI-BM (Pocket SIze)- Fargoes

RM 5.90


Sinopsis:

  • Sebuah kamus dwibahasa dua hala Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris dan Bahasa Ingeris ke Bahasa Melayu
  • Lebih daripada 6 000 kata masukan
  • Membantu pelajar memahami bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan lebih teratur dan sempurna
  • Sumber rujukan untuk mendapatkan makna perkataan dengan lengkap
  • Dilengkapi maklumat tambahan :

Simpulan bahasa

Kata ganda

Imbuhan pinjaman

Orang dan pekerjaan

Singkatan umum

Kesalahan ejaan

Ejaan kata pinjaman

Tanda baca

Sistem antarabangsa (S.I. Unit)

Waktu

Sinonim

Peribahasa

Penjodoh bilangan

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment