Cart 0

Kamus - KSSR (Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris/Bahasa Inggeris- Bahasa Melayu)

RM 5.90


  • Sebuah kamus dwibahasa dua Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris dan Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu
  • Lebih daripada 6000 kata masukan
  • sumber rujukan untuk mendapatkan makna perkataan dengan lengkap.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment