Cart 0

Kamus Dwibahasa Keluarga- Fargoes

RM 15.90


Sebuah kamus dwibahasa dua hala : bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia dan bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris


  • Lebih daripada 20 000 kata masukkan
  • Kata dasar dan kata terbitan disusun dengan teliti berserta dengan kelas kata
  • Dilengkapi maklumat tambahan
  • Kependekan (bahasa inggeris dan bahasa malaysia)
  • Simpulan bahasa (bahasa inggeris)
  • Peribahasa (bahasa malaysia)
  • Pertukaran unit-unit metrik
  • Bandar raya dunia

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment