Cart 0
1

Kamus Bergambar Pintar Soleh: Picture Dictionary

RM 23.00


Rujukan Terbaik untuk Pencipta Bahasa Syurga:

 • Memenuhi keperluan pembelajaran bahasa Arab pra sekolah, sekolah rendah dan menengah.
 • Panduan untuk pelancong atau pelajar ke negara-negara arab.
 • Disusun mengikut tema harian
 • Ilustrasi yang menarik dan berwarna-warni berdasar tema yang disusun secara sistematik bagi memudahkan pemahaman.
 • Nilai tambah berupa ayat al-quran, hadis, doa, zikir dan selawat mengikut topik untuk renungan dan amalan.
 • Contoh ayat bahasa Arab untuk setiap kata kerja yang diberikan.
 • Pecahan kata kerja(tasrif) bahasa Arab untuk kata kerja silam, masa kini dan arahan.
 • Kaedah Tapak Tangan untuk pecahan kata kerja.
 • Timbangan kata kerja dalam bahasa Arab beserta contoh kata kerja dan contoh ayat
 • Ucapan harian yang biasa diucapkan di kalangan orang Arab serta cara membalasnya.
 • Padanan peribahasa Arab dengan peribahasa Melayu dan Inggeris


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment