Cart 0

Kalimah Allah - Isu Dan Penyelesaiannya

RM 10.00


Buku yang mengandungi perbahasan persoalan dan jawaban berkaitan dengan kalimah Allah dan isu-isu berkenaannya. Memuatkan 9 bab antaranya reaksi tokoh,cendekiawan, Ulama dan Umara, hujah keabsahan penggunaan nama Allah hanya untuk orang Islam, makna La Ilaha illallah, dan lain-lain lagi.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment