Cart 0

Kaedah Usul Fiqah - Dr.Abdul Karim Zaidan

RM 29.00


Ilmu usul fiqah, adalah ilmu yang sangat digemari oleh para ulama yang cenderung kepada syari'at Islam. Ini kerana ilmu tersebut sebagai mana yang telah dituliskan oleh para mujtahid sebagai dasar melakukan ijtihad dan istimbat hukum dari sumber dalil-dalil syari'ah ijtihad. Dan sebenarnya itulah yang tepat dan lengkap bagi mewujudkan ijtihad dengan manhaj dalam memahami syari'at. Selari dengan itu ilmu usul fiqah tentu menghasilkan alasan-alasan dalam berfikir yang benar dan mengenali segala aspek hukum hakam yang dihasilkan oleh ijtihad, sehingga membantu pula dalam mengetahui masalah-masalah hukum tersebut, baik yang sudah ada masalah-masalah yang terkini. Oleh sebab itu bagi seorang fakih atau pelajar yang mendalami ilmu itu sebaiknya terus mengkajinya dengan melihat kepada teori-teori para ulama mujtahid. Semua perkara tersebut tidak terlepas dari kajian-kajian bagi memahami hukum juga mengetahui manhaj-manhaj pengambilan hukum (istimbat), mengetahui kaedah-kaedah kuliah dan juziyah serta memahami asas-asas maslahat dan dalil-dalil yang digunakan. Saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan buku ini memberikan kepada kita kebaikan, petunjuk dan hidayah, dan menjadikan ilmu itu bagi para pelajar sebagai sesuatu yang bermanfaat dan khususnya bagi seluruh umat dan bangsa-bangsa yang lain.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment