Cart 0

Kaedah Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 & Commissioners For Oaths Rules 2018

RM 15.00


*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


Contains:

Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 / Commissioners for Oaths Rules 2018

Akta Akuan Berkanun 1960 (Akta 783) / Statutory Declarations Act 1960 (Act 783)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment