Cart 0
002.jpg

Kaedah Cepat Membaca - Bacalah Sayang (Buku 2)

RM 5.00


  • Memperkenalkan satu kaedah yang tersusun secara sistematik mengajar dan membina kemahiran bacaan secara tepat dan cepat tanpa mengenal keseluruhan abjad A-Z dahulu.
  • Disusun berdasarkan konsep terus membaca satu huruf satu hari.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment