Cart 0

Jurisprudens Moden - Prof Hari Chand

RM 49.50


Buku Jurisprudens Moden ini, yang telah diterjemahkan dari versi Bahasa Inggeris Modern Jurisprudence, membantu menyediakan asas yang sangat bernilai dan pengenalan yang komprehensif.  Buku ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip dasar, dan pada masa yang sama memudahkan pelajar untuk memikir dan menganalisa undang-undang dan system perundangan secara kritikal.  Pelajar jurusan undang-undang akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dan akan menemui kejayaan.

Pengarang bukan hanya membincangkan teori-teori yang lama sahaja malah turut memperkenalkan teori dan isu-isu semasa.  Penulisan yang dihasilkan menggunakan ayat-ayat yang mudah difahami oleh para pelajar, pengamal perundangan dan juga orang awam yang berminat dengan perihal tersirat teori perundangan yang kompleks.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment