Cart 0

Jejak Malaikat Di Bumi - Drs Sawaluddin Dalimunthe

RM 24.75


"Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan melaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macamurusan), yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang ) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Alalh Maha Kuasa atas segala sesuatu" (Fathir:1)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment